11.10.08

frampeik # 3

litteraturen er fin. litteraturen er god. litteraturen er ein bærebjelke.

derfor skal ein respektera litteraturen. ein skal respektera papiret. ein skal respektera dei harde omslaga, den mjuke påkketframsida og dufta av ei ny bok.

meir om dette kjem.


noko som og er fint, er Syden. Syden er varmt. Syden er ein pakke. denne pakka har blitt testa.

få med deg litteraturmeldinga frå\om Syden. meldinga om det gode liv.

til slutt,tegninga som best viser mine følelser for fantasilitteratur.