14.10.08

det økonomiske markedet som religiøs/mystisk størrelse

For de som interesserer seg for hvordan markedet idag kan fremstå som en nærmest religiøs størrelse anbefales essayet Kapitalismens imaginære fromhet av Alexander Carnera fra Copenhagen School of Business.
Han skriver blant annet om hvordan kapitalismens vedtatte sannheter idag er blitt dogmatiske og innehar en posisjon som kan minne om den religiøse hellige sannheter hadde i riktig gamle dager. Men i motsetning til de religiøse, har ikke kapitalismens dogmer behov for en ekstern rettferdiggjørende instans. De er blitt selvrettferdiggjørende, men er akkurat like fordummende og konformitetsskapende som den gamle religiøse dogmatisme. Kapitalismen har i tillegg den egenskapen at den tar til seg enhver motreaksjon og omkoder den til sitt eget språk (et banalt eksempel er Che Guevara t-skjorter).
Anbefales!

Ellers har jeg et par rettelser i forhold til innslaget sendt tidligere idag. Ulrich Beck er ikke filosof, men sosiolog. Kalle Moene er ikke bare samfunnsøkonom, han er professor i samfunnsøkonomi.

innslaget kan høres på vår ukentlige podkasttjeneste kommende fredag.